Informatie- en communicatietechnologie (ICT) (26.643), Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief regering; Beleidsreactie Duurzame digitale toegankelijkheid rijkscollectie - Een verkenning (TK 32.820 / 26.643, 487)