Frequentiebeleid (24.095); brief regering; Nieuwe financiële verplichting met betrekking tot de uitgifte van de 3,5 GHz-frequentieband (TK, 570)