Frequentiebeleid (24.095); brief van de minister van EZK over nieuwe financiële verplichting met betrekking tot de uitgifte van de 3,5 GHz-frequentieband (EK, H)