Frequentiebeleid (24.095); brief regering; Kennisgeving ontwerp-bekendmakingsbesluit veiling landelijke radiovergunningen (TK, 571)