Dierenwelzijn (28.286); brief regering; Reactie op de motie van het lid Vestering c.s. over de sterfte van jonge dieren in alle sectoren van de veehouderij in beeld brengen en structureel en significant terugdringen (Kamerstuk 36200-XIV-71) (TK, 1285)