Najaarsnota 2022 (36.250) ; brief regering; Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Sahla over het beperken van het gat tussen de maximumuurprijs en de gemiddelde daadwerkelijke prijs van kinderopvang (Kamerstuk 36250-22) (TK, 23)