Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (35.880); verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit toepassingsbereik sensitieve technologie (Kamerstuk 35880-17) (TK, 18)