Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief regering; Beleidsreactie op advies 'Onmisbaar en Onvervangbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland van de Commissie Collectie Nederland’ (TK, 489)