Najaarsnota 2022 (36.250) ; brief regering; Reactie op de motie van de leden Hammelburg en Paulusma over het zo goed mogelijk uitvoering geven aan adviezen over de communicatie over de zorguitgaven (Kamerstuk 35975-6) (TK, 26)