Dierenwelzijn (28.286), Actualisering diergezondheidsregels (35.746); brief van de minister van LNV over advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren (EK 28.286 / 35.746, U)