Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief regering; Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (TK, 491)