Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35.920); nadere memorie van antwoord (EK, G)