Frequentiebeleid (24.095); brief regering; Inkennisstelling ontwerp-bekendmakingsbesluit, ontwerp-vergunningen en concept-veilingregeling 3,5 GHz-band (TK, 578)