Frequentiebeleid (24.095); brief van de minister van EZK over inkennisstelling ontwerp-bekendmakingsbesluit en ontwerp-vergunningen inzake 3,5 GHz-band (EK, J)