Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (34.269), Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (36.031 (R2161)), Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023 (36.200 IV); brief van de staatssecretaris van BZK over de Onderlinge regeling Samenwerking bij hervormingen (EK 36.031 (R2161) / 36.200 IV / 34.269 , B)