Jaarverslag en slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (36.360 K); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds (TK, 2)