Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (36.360 XVI); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (TK, 2)