Jaarverslag en slotwet Infrastructuur en Waterstaat 2022 (36.360 XII); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (TK, 2)