Jaarverslag en slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (36.360 VII); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK, 2)