Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2022 (36.360 IIA); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij de Staten-Generaal (TK, 2)