Staat van de Europese Unie 2023 (36.259); brief van de minister van LNV over de motie van het lid Prast c.s. over het welzijn van werkende dieren (EK, K)