Jaarverslag en slotwet Justitie en Veiligheid 2022 (36.360 VI), Jaarverslag en slotwet Economische Zaken en Klimaat 2022 (36.360 XIII), Jaarverslag en slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (36.360 VII); brief regering; Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (thema Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s)) (TK 36.360 VI / 36.360 VII / 36.360 XIII, 8)