Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (36.360 XVI); Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 36360-XVI-2) (TK, 8)