Zelfstandig ondernemerschap (31.311); verslag van een schriftelijk overleg over voortgang werken met en als zelfstandige(n) (Kamerstuk 31311-246) (TK, 247)