Jaarverslag en slotwet Justitie en Veiligheid 2022 (36.360 VI), Jaarverslag en slotwet Economische Zaken en Klimaat 2022 (36.360 XIII), Jaarverslag en slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (36.360 VII); Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (TK 36.360 VI / 36.360 VII / 36.360 XIII, 11)