Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief regering; Beleidsreactie op het rapport 'Beheer van de rijkscollectie door ministeries en colleges van Staat' (TK, 497)