Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief commissie; Openbaarmaking van het rapport ‘In de schijnwerpers. Groeipotentie voor de culturele sector door bijdragen aan maatschappelijke opgaven (TK, 498)