Wijziging begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 L); Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (TK, 3)