Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (36.360 XVI); brief regering; Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (thema: Uitdagingen bij wonen en zorg voor ouderen) (TK, 18)