Zelfstandig ondernemerschap (31.311); brief regering; Appreciatie van de gewijzigde motie van de leden Kathmann en Westerveld over voorrang voor zorg, onderwijs en kinderopvang en sectoren met een hoog risico op schijnzelfstandigheid bij de tussenstappen richting het opheffen van het handhavingsmoratorium (Kamerstuk 31311-258) (TK, 259)