Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (36.021); memorie van antwoord (EK, B)