Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief regering; Teruggave van cultuurgoederen aan Indonesië en Sri Lanka (TK, 509)