Zelfstandig ondernemerschap (31.311); brief regering; Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat, ZZP van 7 juni 2023, over een afschrift brief van de antwoorden op de vragen van zelfstandigenorganisaties VZN en PZO (TK, 261)