Voortgezet Onderwijs (31.289), Primair Onderwijs (31.293); brief regering; Meer waardering voor praktijk in het funderend onderwijs (TK 31.293 / 31.289, 697)