Voortgezet Onderwijs (31.289), Primair Onderwijs (31.293); brief regering; Schoolkostenmonitor en nieuwe beleidsregel vrijwillige ouderbijdrage (TK 31.293 / 31.289, 696)