Voortgezet Onderwijs (31.289); brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake een brief betreffende het eindexamen van een leerling van het voortgezet volwassenenonderwijs (TK, 558)