Voortgezet Onderwijs (31.289), Primair Onderwijs (31.293); brief regering; Stand van zaken subsidieregeling programma School en Omgeving (TK 31.293 / 31.289, 703)