Schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (36.454); Memorie van toelichting (TK, 3)