Voortgezet Onderwijs (31.289), Primair Onderwijs (31.293); brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting NIVOZ aan leden van de Tweede Kamer inzake de overstap van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) (TK 31.293 / 31.289, 705)