Voortgezet Onderwijs (31.289), Primair Onderwijs (31.293); brief regering; Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Progresso inzake het bezwaar tegen de beslissing over de subsidieregeling voor het organiseren van verrijkte schooldag (TK 31.293 / 31.289, 706)