Begrotingsstaat gemeentefonds 2024 (36.410 B); brief regering; Reactie op verzoek commissie over de afschrift brief aan de Gemeente Helmond m.b.t. vergoeding kosten energietoeslag (TK 36.410 B / 24.515, 10)