Begrotingsstaat gemeentefonds 2024 (36.410 B), Begrotingsstaat provinciefonds 2024 (36.410 C); brief regering; Decembercirculaires 2023 Gemeentefonds en Provinciefonds (TK 36.410 B / 36.410 C, 11)