Begrotingsstaat Staten-Generaal 2024 (36.410 IIA), Begrotingsstaat gemeentefonds 2024 (36.410 B), Begrotingsstaat provinciefonds 2024 (36.410 C), Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024 (36.410 VII), Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2024 (36.410 IIB); brief regering; Uitvoering begrotingen 2023, Staten-Generaal, Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad, BZK, Gemeentefonds en Provinciefonds (TK 36.410 VII / 36.410 IIA / 36.410 IIB / 36.410 B / 36.410 C, 84)