Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststellingbeleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten in verband met een verhoging van het subsidieplafond en de toevoeging, dat een verhoging van het subsidieplafond zonder voorhang kan plaatsvinden (TK, 514)