Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief regering; Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen met betrekkingtot cultuur (TK, 515)