Voortgezet Onderwijs (31.289), Primair Onderwijs (31.293); verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor PVO over kansengelijkheid funderend onderwijs (EK 31.293 / 31.289, D)