Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief regering; Reactie op de motie van de leden Van der Velde en Wilders over ervoor zorgen dat uitingen van de schutterijcultuur in Limburg en Brabant uitgevoerd kunnen blijven worden (Kamerstuk 36410-VIII-56) (TK, 516)