Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid (31.288), Voortgezet Onderwijs (31.289), Primair Onderwijs (31.293); brief regering; Reactie op brief Eckartcollege over kansenongelijkheid in het onderwijs (TK 31.289 / 31.293 / 31.288, 567)