Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (36.021); nadere memorie van antwoord (EK, E)