Voornemen tot oprichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (36.472); verslag van een schriftelijk overleg over het voornemen tot oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (hierna: NEWS) (Kamerstuk 36472-1) (TK, 2)